Equmeniakyrkan Hallunda
- vill vara en varm, välkomnande gemenskap som ger möjlighet till mötet med Gud och medmänniskor.
- oavsett varifrån du kommer, vilken ålder eller livssituation du har.

Församlingen är i ständig rörelse, förändring och utveckling. Det är spännande, givande och utmanande.

Många är de människor som kommer och går under en vecka. En del vill fira gudstjänst, vara med på bibelstudium och bön, besöka Café Ljuspunkten, finnas med i svenska undervisningen, hämta mat eller kommer till kyrkan av annan anledning. Över 300 personer möter vi regelbundet. En kyrka full av liv, en växande församling med ett sort kontaktnät.

Fantastiskt att finnas med i denna gemenskap! Vi tackar Gud! Här finns en plats och en uppgift för alla!

Måndagen den 19 mars kl 17.30 börjar Måndagsträffen. En mötesplats för den som vill träna svenska eller bara umgås med andra. Det blir olika aktiviteter, teman och fika. Den som vill kan sticka, virka och sy. Hoppas vi ses på måndagarna under våren.

Lördagen den 10 mars kl 15.00 möts vi till församlingens årsmöte. Vi får se tillbaka på år 2017 och tacka Gud för det som varit. Samtidigt blickar vi framåt, planerar och lägger budget för innevarande år. Vi ber om Guds ledning och kraft i allt vi är och gör!

Tack för den du är i församlingsgemenskapen, tack för det du gör och ger!

Välsignelse från Gud, som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv. Må omsluta oss till vila och trygghet. Må utmana oss till äventyr och kamp. Amen

Jesus ha mig i ditt minne. Jesus för mig närmre dig. Jesus prägla du mitt sinne. Jesus, lär mig lyda dig. Jesus, styrk min kropp och själ. Jesus mig beskydda väl. Jesus, hjälp när jag får lida. Jesus vandra vid min sida.
Ps o S nr 194 v 3

Pastor Carin

Februari 2018

Första ljuset: Advent betyder ankomst. Vi väntar på Jesu ankomst! Namnet Jesus betyder ”Herren är räddningen”. För dej, mej och hela världen!

Andra ljuset: Guds rike är nära. Det finns inom oss, men en dag får vi erfara det i sin fulla blom. Till dess; ”Fatta mod, var inte rädda”!

Tredje ljuset: Bana väg för Herren. Det gjorde Johannes och det får du, jag och den världsvida kyrkan göra, så mycket vi kan och på så många olika sätt vi förmår.

Fjärde ljuset: Tillsammans med Maria väntar vi i förväntan och gör oss redo för Jesu ankomst. ”I det lilla bor det stora!” Julens välsignelse: Må Kristus födas som tro i ditt hjärta. Må Kristus födas som hopp i ditt hjärta. Må Kristus födas som kärlek i ditt hjärta. Amen

Fridfull Jul och ett Gott Nytt Välsignat År!

Pastor Carin

December 2017

”Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma.” Mark 6:30-32

Detta är ett av mina favoritbibelord. Jesus visar stor omsorg om sina vänner, lärjungarna och apostlarna som han inte för så länge sedan hade sänt ut. Nu var de återsamlade och berättade om allt de varit med om. Trötta av arbete, upplevelser och nya erfarenheter. De behövde kliva åt sidan ett tag, komma till en annan plats. En plats som inte var fylld av så mycket, en öde trakt. Som en bensinmack. Vi kör av från den stora vägen för att tanka. Ett måste för att kunna köra vidare mot målet.

Det tredje budet lyder: ”Tänk på vilodagen så att du helgar den”. Låt oss tänka på de tio budorden, inte som tunga, krävande och ouppnåeliga påbud, utan något som av omsorg getts oss av Gud. I skapelsens morgon, berättas det i 1 Mos: 2:1 ff att Gud vilade från sitt verk. 

Vi kan tala om siestan, pausen, under dagen. Nattens vila. Semestern som vi ser farm emot under arbetsåret. Sommarlovet. Retreaten vi vill komma iväg på för att hämta andan, komma i fas när mycket snurrar på. Fastan, att skala av och få koncentrera sej på bara några få ting och släppa det andra för en tid. Musikstycket som genom sina pauser får ett alldeles särskilt lyft.

Sommaren är för många en tid att stanna upp, gör något annat än allt det vanliga och inte ha så många järn i elden. En viktig tid. En förutsättning för våra liv.

Att hitta sina pauser, rytmen under dagen, veckan, året, ja i livet. Vi misslyckas gång på gång och jag kan bara tala för mej själv, att jag så väl behöver de där Jesusorden i mitt öra: ”Följ med mej bort….” Eller är det kanske egentligen hem vi kommer. Landar hos oss själva, hos Gud, i våra liv.

Jag hoppas att din sommar också fått innebära något av detta, en siesta, fasta från det vanliga, paus, retreat, vila…..

Så får vi se fram emot en ny termin i Equmeniakyrkan Hallunda. Leva med förväntan och lyhördhet. Vad vill du visa oss, Jesus? Ta med oss på nya äventyr! Sänd oss ut, kalla oss samman och låt oss få stiga i båten, och hitta en strand att vila på, tillsammans med dej.

Välsignelse från Gud, som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv, må omsluta oss till vila och trygghet, må utmana oss till äventyr och kamp.

Amen

Pastor Carin

September 2017

Snart är det årsmöte, både i HKU (Hallundakyrkans Ungdom) och i församlingen. Vi ser tillbaka på år 2016 och blickar framåt och beslutar om en ny Verksamhetsplan och budget för 2017.

Allt vi GÖR tillsammans säger något om oss, men vi ÄR inte det vi gör. Det är viktigt att vi påminner oss om den inriktning vi vill sträva efter.

Equmeniakyrkan Hallunda vill vara.....

En gemenskap där Jesus Kristus hela tiden är i centrum.

En varm gemenskap som ger möjlighet till möten med Gud och medmänniskor

En välkomnande gemenskap där kristna från olika traditioner och länder kan hitta sitt andliga hem.

En läsande gemenskap där Guds ord får leda, inspirera, ge kraft och utmana

En bedjande gemenskap där vi får bära varandra och hela världen inför Gud.

En växande gemenskap där barnen och de ungas behov tas på allvar.

En tillåtande gemenskap där hela livet får plats, både glädje och sorg, styrka och svaghet.

En helande gemenskap där vi får stödja varandra på olika sätt och räkna med Guds tilltal och beröring

En rik gemenskap som räknar med allas delaktighet, olika gåvor och tjänster.

En gemenskap som gör skillnad, både för närsamhället och för alla som på olika sätt finns i gemenskapen.

.....en gemenskap där mötet med Jesus Kristus kan förändra livet!

Vi tackar varandra för verksamhetsåret 2016 och alla välsignelser Gud gav oss, och ber om Guds nåd över det nya året, 2017.

Låt vår bön vara: ”Visa mig Herre din väg, så att jag kan vandra i din sanning.” Psalm 86:11

Pastor Carin

Mars 2017

Varma hälsningar från Ecuador!

Efter knappt 13 flygtimmar landade jag i Quito måndagen den 21 november. Mirian Valle som var Exchange-praktikant i Equmeniakyrkan Hallunda november 2013- april 2014 mötte upp på flygplatsen tillsammans med sin yngre bror Edison som är pastor. Min dotter Elin har bott hemma hos deras familj sedan 4 oktober. Tisdag den 6 december flyger vi hem tillsammans. Under två veckors tid får jag möjlighet att uppleva något av Ecuador, lära känna Mirians familj och turista med Elin. Det ser jag verkligen fram emot!

När vi går in i advents och jultiden går vi också in i den period som Equmeniakyrkan kallar ”Tänd ett ljus”, december-januari 2017. Det är fokus på de internationella kontakterna och våra systerkyrkor ute i världen. Under gudstjänsterna kommer vi lyfta fram olika länder och kyrkornas arbeta. Det kommer också finnas möjlighet att ge en gåva. På Equmeniakyrkans hemsida (www.equmeniakyrkan.se) kan man ta del av mycket information. Vi är en del av en världsvid gemenskap med Jesus Kristus i centrum men som uttrycker och lever sin tro på många olika sätt. Detta är en stor rikedom! Söndagen den 29 januari klockan 12.00 inbjuder vi till gemensam missionsgudstjänst.

År 2016 går mot sitt slut och vi har alla våra olika erfarenheter att summera. Vi tackar Gud för vad Equmeniakyrkan Hallunda fått betyda för så många människor och för vad vi fått ge och ta emot av varandra. Vi ber om Guds nåd och kärlek över våra liv och över hela skapelsen. Ett gott slut och ett välsignat gott nytt år 2017. Vi tackar för Guds omsorg och beskydd för dagar som varit och lägger allt i hans barmhärtiga händer.

Fridfull advent och jultid önskar jag dig!

Pastor Carin

December 2016

Jag hoppas att du har haft en fin sommartid! Det har varit full aktivitet i Equmeniakyrkan Hallunda. Förutom allt det ”vanliga” har bl.a nytt kök kommit på plats, nya golv i toalettutrymmena och matutdelning har pågått under vardagarna. Vi tackar alla som har funnits med i dessa uppgifter!

Svenskaundervisningen har kommit igång och det finns plats för fler elever.Café Ljuspunkten kan också börja nu när vi har flyttat in i det nya köket, torsdagar kl.10- 12.

Min sommar började med en fantastisk Taizéresa tillsammans med ungdomar från Hallunda, Tumba och Rönninge. Under vår vecka var vi ca 500 personer på plats, vilket är relativt få för att vara i Taizé. Vi var med i bönerna/gudstjänsterna, tre gånger om dagen i den stora kyrkan, lyssnade på Bibelstudium och samtalade i grupper samt utförde olika praktiska uppgifter. Våra deltagare träffade ungdomar från många olika länder och var väldigt nöjda med sin vistelse.

Söndagen den 28 augusti var temat i kyrkoåret, Enheten i Kristus och jag delar episteltexten, från Filipperbrevet 2:1-5 här:

”Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.” Låt oss under det kommande läsåret fortsätta att bygga Equmeniakyrkan Hallunda, med alla olika uttrycksätt, erfarenheter och resurser, som vi är så välsignade genom. Församlingen manifesterar både mångfald och enhet! Låt oss under det kommande läsåret också fortsätta att ta emot och välkomna nya vänner in i gemenskapen, se till att alla känner sej hemma och får en uppgift att växa i och dela sina gåvor.

Lev i Jesu kärlek!

Guds glädje och kraft önskar jag dej! 

Pastor Carin

September 2016

Påskens vittnen

-”Jag förstår det inte, men tack ändå!”

Så tänker jag om Påskens budskap. Det är ett mysterium och precis som för de första lärjungarna är det inte så lätt att ta in, att Jesus verkligen uppstod och lever igen. De var förvirrade, fyllda av både bävan och glädje. Det var en korsväg. Skulle de gå tillbaka till sina ”gamla liv” och tänka att allt var slut nu, eller skulle detta bli en helt ny början, ett nytt liv för dem alla? Vi vet att Jesus visade sej för lärjungarna och många fler, de fick personliga erfarenheter av den levande, uppståndne Jesus.

Det var så liten och försagd den kristna kyrkan var från allra första början, men i dag vet vi att det finns trossyskon utöver hela jorden och vi samlas till gudstjänst och lever församling också i Equmeniakyrkan Hallunda år 2016.

Ett under och ett mysterium. -”Jag förstår det inte, men tack ändå!”

När Jesus mötte lärjungarna efter påsken förnyade han sin inbjudan och kallelse till dem: -”Följ mej!” Det är en inbjudan också till dej och mej. Vi får vara påskens vittnen!
När Jesus mötte lärjungarna efter uppståndelsen, i Galileen, sa han till dem: -”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Må den Gud som i sin uppståndelse ger oss seger över all ondska och död. Må den Gud som kan nyskapa våra liv nu välsigna oss och sända oss ut att fylla hela världen med Hans evangelium. I Faderns, Sonens och den heliga Andens kraft och glädje.

Amen

April 2016

Påskliljor