tall 1

Studiecirklar

Svenska kurs / Swedish course


Studiecirkel i svenska.
Tisdagar, onsdagar och fredagar 10.15 -12.30.
För anmälan ring 08 - 531 708 55.
Avgift.


Studies in Swedish.
Tuesdays, Wednesdays and Fridays 10.15-12.30.
To sign up, call 08 - 531 708 55.
Fee.