gtj 2

Välkommen till gudstjänster i Equmeniakyrkan Hallunda på söndagar:

10.00 på svenska

12.30 på engelska

17.00 på Indo/Pak (urdu, hindi och punjabi)

Hösten 2020: Gudstjänster sänds också direkt på internet på engelska och Indo/Pak. Det planeras också starta på svenska under hösten.

Welcome to worship at Equmeniakyrkan Hallunda on Sundays:

10.00 in Swedish

12.30 in English

17.00 in Indo/Pak (Urdu, Hindi and Punjabi)

Autumn 2020: Worship is also broadcasted live on the internet in English and Indo/Pak. It is also planned to start in Swedish during the autumn.

gtj