Vi befinner oss mitt i fastan – Midfastosöndagen med temat Livets bröd, den 14 mars- på väg mot påsken.

Jesus är Guds bröd som kommit ner från himlen för att ge världen liv. Hur bröd används i olika matkulturer skiftar men poängen är att Jesus är vår basföda, var-dags-mat. Basen för varje dags behov. Jesus sa: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” (Jon 6:35) Jesus vill peka på det verkligt viktiga i livet. Han sa: ”Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan den föda som består och som skänker evigt liv och som människosonen skall ger er.” (Joh 6:27)

Vi befinner oss mitt i Coronapamdemin, men kan ana ett ljus när vi blickar framåt mot vaccinationer som erbjuds världen över.

Under pandemins speciella tid med många utmaningar har livet visat sig på ett annat sätt och blivit mer ”avskalat”. Vi har fått många nya erfarenheter och insikter som både fördjupat våra liv men samtidigt gjort oss skörare och kantstötta. Kanske har vi under dessa omständigheter ännu tydligare fått upp ögonen för vad som är verkligt viktigt i livet. Vi går tillsammans i detta även om livet inneburit större ensamhet för många av oss. Låt oss fortsätta att hjälpas åt, hålla ut och ge varandra stöd och uppmuntran.

Vi befinner oss hela tiden - i våra liv- som i en pendling mellan fasta och påsk. Så är det mänskliga livet. Brist, saknad, hunger, längtan och överflöd, närvaro, mättnad och fullhet. Jesus genomlevde både fastan och påsken därför är han vår bästa medvandrare.

En Brukssång i fastan, på väg mot påsk: Text och musik av Anna Eriksson

Allt som skymmer, tynger oss och tar vår energi, fyller våra tankar, gör att vi vill låta bli. Röster inom oss som viskar ”inte kan väl du?” Gud vår bön till dig är enkel, skingra dimman nu.

Hjälp oss lyfta blicken ge oss andra perspektiv, så att vi kan hitta rätt i våra egna liv. Bakom kaos och bråte kanske glimmar det vi glömt, skapartanken, allt det goda som Du i oss gömt.

Så förnya, vädra ut allt unket som har grott, som har grumlat kropp och tanke sådant som vi trott. Vi vill sträcka oss mot ljuset tro att Du kan ge glädjen åter, lust och längtan till befrielse.

Pastor Carin,

mars 2021

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap