(English below)

Vi har mycket att glädjas över detta år, 2018!


För 40 år sedan byggdes den gula träkyrkan mitt i betongförorten som allt sedan dess har fått betyda så mycket för så många. Vi tackar Gud och varandra!


För 10 år sedan kom vi igång med engelskspråkig verksamhet. Efter många samtal, funderingar och böner var det denna dörr som öppnades. Församlingen har välsignats rikligen genom alla som kommit till under dessa år!


Efter att ha levt nära Norsborgs Metodistförsamling under många år blev det möjligt att för 5 år sedan, låta den församlingen uppgå i Hallundakyrkans församling (senare Equmeniakyrkan Hallunda). Ett naturligt steg att ta, då våra modersamfund bildade Equmeniakyrkan och flera medlemmar redan fanns med i Hallundakyrkans församling sedan många år, samt att vi fanns i samma byggnad. Tack till alla i Indo Pak som var frimodiga att gå in i nya utmaningar och som allt sedan dess bidragit till bygget av den gemensamma församlingen.

Nu ser vi tillsammans fram emot nya möjligheter att få dela och gestalta evangeliet, genom många olika språk och uttryckssätt.

Immanuel Gud med oss!


Carin Hemmati, pastor och församlingsföreståndare

Augusti 2018

---------------------------

We have much to be joyful about this year, 2018!

Forty years ago the yellow wooden church was built in the midst of
the concrete suburb. Since then it has been very meaningful to so many people. We thank God and each other.

Ten years ago we started the English section. After a long time of talking about it, thinking about it and praying about it that special door finally opened. The congregation has been richly blessed through everyone who has been around since then!

We had lived close to the Methodists in Norsborg for many years and finally five years ago we had the chance to welcome that congregation as a part of our own, first as Hallundakyrkan and later on as Equmeniakyrkan Hallunda. It was a natural step to take since our mother denominations were creating Equmeniakyrkan at the time and several of the Methodist members were already a part of our congregation and we also shared the building. Thank you to everyone in Indo-Pak for courageously stepping up to the new challenge and for being a part of our joint congregation since.

Now let us all together look forward to new possibilities to share and live the Gospel, through many languages and expressions.

Immanuel – God with us!


Rev. Carin Hemmati, Congregation leader.

August 2018

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap