Svensk språkgrupp
Swedish Congregation

International Congregation
Internationell språkgrupp
Indo-Pak Congregation
Indo-Pak språkgrupp
Söndag
Sunday
10:00 Gudstjänst på svenska    
    12:30 Worship in English  
    12:30 Sunday school  
      17:00 Worship in Urdu, Hindi and Punjabi
      17:00 Sunday school
Måndag
Monday
13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
  17:30-19:00 Måndagsträffen 17:30-19:00 Monday Club 17:30-19:00 Monday Club
Tisdag
Tuesday
15:00 - 16:30 Grundkurs i kristen tro (start 7 sep) 15:00 - 16:30 Basics of Christian faith (Starts 7 Sep) 15:00 - 16:30 Basics of Christian faith (Starts 7 Sep)
  15:00 - 16:30 Tisdagskören (start 9 nov) 15:00 - 16:30 Tuesday Choir (Starts 9 Nov) 15:00 - 16:30 Tuesday Choir (Starts 9 Nov)
Onsdag
Wednesday
  10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
    18:00 Prayer meeting and Bible study  
Torsdag
Thursday
10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten 10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten 10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten
    10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  11:00 Lunchbön 11:00 Lunchbön 11:00 Lunchbön
  15:30 - 17:00 Språk- och handarbetscafé (start 19 aug) 15:30 - 17:00 Language and Crafts (Starts 19 Aug) 15:30 - 17:00 Language and Crafts (Starts 19 Aug)
   

19:00 Prayer group meeting / 
Music rehearsal

 
Fredag
Friday
  10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
      19:00 Prayer meeting in urdu
   

21:00 All Night Vigil
(Last Friday every second month)

 
Lördag
Saturday
11:00 ca och framåt Öppen kyrka (sista lördagen varje månad) 11:00 ca och framåt Öppen kyrka (sista lördagen varje månad) 11:00 ca och framåt Öppen kyrka (sista lördagen varje månad)
    Happiness Club (certain weeks)  

 

Notering:

Vissa aktiviteter är överstrukna i schemat. Det betyder att det är osäkert eller pausat tills vidare på grund av Coronaviruset.

Remark:

Some activities are marked with strikethrough in the scheme. This is because those activities are uncertain or paused for time being due to the Corona virus.