Svensk språkgrupp
Swedish Congregation

International Congregation
Internationell språkgrupp
Indo-Pak Congregation
Indo-Pak språkgrupp
Söndag
Sunday
10:00 Gudstjänst på svenska online    
    12:30 Worship in English online  
    12:30 Sunday school online  
      17:00 Worship in Urdu, Hindi and Punjabi online
      17:00 Sunday school
Måndag
Monday
13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
  17:30-19:00 Måndagsträffen 17:30-19:00 Monday Club 17:30-19:00 Monday Club
Tisdag
Tuesday
18:30 Bibelsamtal online, varannan vecka    
Onsdag
Wednesday
  10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
    18:00 Prayer meeting and Bible study online  
Torsdag
Thursday
10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten 10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten 10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten
    10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  11:00 Lunchbön 11:00 Lunchbön 11:00 Lunchbön
  17:30-19:00 Språkcafé 17:30-19:00 Språkcafé 17:30-19:00 Språkcafé
   

19:00 Prayer group meeting / 
Music rehearsal

 
Fredag
Friday
  10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
      19:00 Prayer meeting in urdu online
   

21:00 All Night Vigil
(Last Friday every second month)

 
Lördag
Saturday
  Happiness Club (certain weeks)  

 

Notering: Vissa aktiviteter är överstrukna i schemat. Det betyder att det är osäkert eller pausat tills vidare på grund av Coronaviruset.

Remark: Some activities are marked with strikethrough in the scheme. This is because those activities are uncertain or paused for time being due to the Corona virus.