Norsborg vid Vattenverket [foto Henrik Hemrin]
Norsborg vid Vattenverket [foto Henrik Hemrin]

Kalendarie och veckoschema om vad som händer i Equmeniakyrkan Hallunda and Equmenia Hallunda. 


Calendar and weekly overview of activities in Equmeniakyrkan Hallunda and Equmenia Hallunda.