Norsborg vid Vattenverket [foto Henrik Hemrin]
Norsborg vid Vattenverket [foto Henrik Hemrin]

Kalendarie och veckoschema om vad som händer i Hallundakyrkan.