Närmare

”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.” Joh 15:4-5

I Coronatider talas det mycket om social distansering, som ett sätt att minska smittspridningen. Detta är jätteviktigt! Samtidigt är det motsatsen till hur vi tänker och vill fungera som kristna. Nyckelordet för oss är, närmare. Närmare Gud, närmare varandra i de olika språkgrupperna, närmare varandra mellan språkgrupperna och närmare vännerna i ”vardagsförsamlingen”, dem som rör sej i och runt kyrkan framförallt under vardagarna. Under Cornapandemin är det nya utmaningar som möter oss, men vi blir också uppfinningsrika då vi hittar nya vägar att fungera som församling.

Vi fortsätter att leva och verka som församling trots att vi fortfarande måste anpassa våra liv och församlingens verksamhet efter Covid-19. Vi längtar och ber, att närheten till Gud och varandra trots allt ska kunna fördjupas under dessa dagar. Eller kanske är det så att Coronapandemin för oss närmare vinstocken och närmare de andra grenarna.

Vi tackar Gud för den frukt vi får, vad församlingsgemenskapen betyder för oss och vårt närsamhälle. Vi tackar Gud för livet i gemenskap med vinstocken, som bär oss och föder oss.

Pastor Carin

September 2020

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap