Söndagsskola söndagar i samband med gudstjänsterna på engelska respektive urdu, hindi och punjabi.

Sunday school in connection to the Worship in English and Urdu, Hindi and Punjabi respectively.