Scroll down for English 

Välkommen till Equmeniakyrkan Hallunda!

I den gula träkyrkan vid Hallunda centrum i Botkyrka kommun finns Equmeniakyrkan Hallunda (tidigare Hallundakyrkans församling) och Equmenia Hallunda (tidigare Hallundakyrkans ungdom).

Equmeniakyrkan Hallunda vill vara en mötesplats för alla kristna, med olika kyrkliga traditioner, som söker en livsgemenskap med Jesus Kristus. Tillsammans vill vi växa i vår tro, låta den beröra hela livet och dela tron vidare.

Equmeniakyrkan Hallunda har samlingar på svenska, engelska och indo-pak. Välkommen att besöka gudstjänster, andra samlingar och grupper.

För närvarande bedrivs även barn- och ungdomsarbetet av församlingen Equmeniakyrkan Hallunda, föreningen Equmenia Hallunda är vilande.

Equmeniakyrkan Hallunda är Equmeniakyrkan. Equmenia Hallunda är Equmenia.


Welcome to Equmeniakyrkan Hallunda!

In this yellow wooden church situated in Hallunda Centrum in Botkyrka Kommun is the Equmeniakyrkan Hallunda (formerly Hallundakyrkans församling; Hallunda Church Parish) and  Equmenia Hallunda (formerly Hallundakyrkans ungdom, HKU; Hallunda Church’s Youth).

Equmeniakyrkan Hallunda is a meeting place for all Christians with various church traditions that seek a living fellowship with Jesus Christ. We desire to grow together in our faith-letting it affect our whole lives, and to share our message further with others.

Equmeniakyrkan Hallunda have worship and other meetings in Swedish, English and Indo-Pak (Urdu). Welcome to join our worship services and other meeting opportunities and groups. 

For time being is also the children and youth activities handled by Equmeniakyrkan Hallunda; the youth organization Equmenia Hallunda is currently in-activated.

Equmeniakyrkan Hallunda is Equmeniakyrkan (Uniting Church in Sweden). Equmenia Hallunda is Equmenia.