Lördagen den 16 oktober möttes de i församlingen som valts till olika uppdrag vid årsmötet, för att tala om församlingens VISION. Hur ser Din vision ut för Equmeniakyrkan Hallunda, för de närmaste åren? Samtalen har fortsatt i styrelsen och i medarbetargruppen. Det handlar om att då och då ta ut riktningen - tillsammans med varandra och Gud - se vilka vi är och vad vi längtar efter. En text och en bild ska försöka fånga något av detta. Fortsättning följer!

Så har utrustning och hantering av Youtube-sändningar börjat komma på plats. En lärprocess ligger framför oss och möjligheterna öppnas härmed att delta i gudstjänster, då man av olika skäl inte kan finnas i kyrkan. Det är viktigt att veta att bara de som finns på podiet kommer att synas i bild, inte de som sitter i “bänkarna”. Har du någon fråga, återkom gärna.

År 2022 kommer med en spännande och viktig nysatsning - Tillsammans Hallunda- med Equmenia, Sociala Missionen och Botkyrka kommun. Syften är att möta barn, på veckobasis i en scoutgrupp, ge möjlighet för föräldrar att samlas parallellt till föreläsningar och studie-cirklar. Lokala utflykter för hela familjen någon gång per månad och vissa perioder ledar-utbildning för äldre tonåringar. Vill Du, på något sätt finnas med i detta, som ledare bland barnen eller föräldrarna, hör av dig.

Advent, jul och ett nytt år bär med sig både spänning, förhoppningar och glädje men också oro och undran, hur ska det blir? Vi får ständigt återvända till, dela och leva av Guds ord. Kristus låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek, Efesierbrevet 4:16.

Guds välsignelse över dig, under advents- och jultiden och ett gott nytt år!

Pastor Carin

November 2021

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap