Mer om Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda 

Information om Equmeniakyrkan Hallunda, Equmenia Hallunda samt närstående organisationer.

Vilka är vi?

Equmeniakyrkan Hallunda är Equmeniakyrkan; kyrkan som bildats av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Namnet Equmeniakyrkan tillkom 2013. 

Församlingen bytte namn från Hallundakyrkans församling till Equmeniakyrkan Hallunda i mars 2016. 

  • Vi är helt fria i förhållande till stat och myndighet.
  • Ekonomin bärs upp av medlemmarnas offer och gåvor.
  • Kyrkan är öppen för alla, du väljer själv om du vill vara medlem eller inte.

Församlingen

Församlingen har själv låtit uppföra byggnaden och vill i den gula träbyggnaden vid Hallunda centrum, med en mångfald aktiviteter, inbjuda till gemenskap och tro. Församlingen har över 200 medlemmar.

Församlingens mål

  • Att aktivt ta ansvar för mission och diakoni i både internationellt och nationellt perspektiv.
  • Att finnas till för gudstjänst, bön, samtal om kristen tro, fördjupning och mognad i kristet lärjungaskap.
  • Att stödja varandra och i förbön bära församlingen.
  • Att finnas till som en mötesplats för människor i Hallundas omgivning och erbjuda en livsbejakande, drogfri och positiv miljö.
  • Att mötas till gemenskap i olika åldersgrupper och tillsammans över åldersgränserna.
  • Att verka för att gemenskapen mellan olika kristna församlingen på orten fördjupas.

Ungdomsarbetet

Equmenia Hallunda är sedan 1 oktober 2018 vilande och barn- och ungdomsarbetet bedrivs av församlingen, Equmeniakyrkan Hallunda.

Equmenia Hallunda är en (vilande) fristående förening för barn- och ungdomsarbete och samtidigt med en nära relation till Equmeniakyrkan Hallunda. Equmenia Hallunda är anslutet till Equmenia; en fristående organisation för ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan.

Hallundakyrkans ungdom (HKU) bytte namn till Equmenia Hallunda i den 20 februari 2017.