Församlingsföreståndare

 • Carin Hemmati

Vice församlingsföreståndare

 • Samuel Nweze

Styrelse för Equmeniakyrkan Hallunda

(f.d. Hallundakyrkans församling)

Vald september 2021

 • Josef (Joe) Etbon (ordförande)
 • Lars-Gunnar Hjerne (kassör)
 • Anita Stillerman
 • Kingsley Kejuo
 • Anne-Marie Bechu
 • David West
 • Oliver Asaph
 • Munawar Amir

Styrelse för Equmenia Hallunda

(f.d. Hallundakyrkans Ungdom HKU)

Vald maj 2021

 • Christina Karlsson (ordförande)
 • Alexander Lund (kassör
 • Timna Pearly
 • Inger Lund