Församlingsföreståndare

 • Carin Hemmati

Vice församlingsföreståndare

 • Samuel Nweze

Styrelse för Equmeniakyrkan Hallunda

(f.d. Hallundakyrkans församling)

Vald mars 2022

 • Josef (Joe) Etbon (ordförande)
 • Lars-Gunnar Hjerne (kassör)
 • Anita Stillerman
 • Kingsley Kejuo
 • Anne-Marie Bechu
 • Kelvin Moore
 • Oliver Asaph
 • Munawar Amir

Styrelse för Equmenia Hallunda

(f.d. Hallundakyrkans Ungdom HKU)

Vald mars 2022

 • Christina Karlsson (ordförande)
 • Alexander Lund (kassör)
 • Inger Lund (ledamot)
 • Jemimah Nartey (ledamot)
 • Robert Arif (ledamot)