Församlingsföreståndare

 • Carin Hemmati

Vice församlingsföreståndare

 • Samuel Nweze

Styrelse för Equmeniakyrkan Hallunda

(f.d. Hallundakyrkans församling)

Vald mars 2019

 • Joe Etbon (ordförande)
 • Lars-Gunnar Hjerne (kassör)
 • Anita Stillerman
 • Kingsley Kejuo
 • Caleb Okwuchukwu
 • Oliver Asaph
 • Amoon Khan

Styrelse för Equmenia Hallunda

(f.d. Hallundakyrkans Ungdom HKU)

Föreningen är vilande, men ska ändå ha en styrelse för att hantera den vilande föreningen. 

Vald mars 2019

 • Christina Karlsson (ordförande)
 • Alexander Lund 
 • Ytterligare två personer ska utses och inväljas