Till dessa organisationer har Hallundakyrkan en nära relation.
 

Equmeniakyrkan

Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat en ny kyrka tillsammans. Den nya kyrkan som formades under arbetsnamnet Gemensam Framtid har bildats med namnet Equmeniakyrkan. Hallundakyrkans församling är ansluten till Equmeniakyrkan.

equmenia

equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom Gemensam Framtid (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige. Grunden för det vi gör är vår pappa, tron på Gud. Men att vara kristen är inget krav för att vara med. Och vi som kallar oss kristna, vi uttrycker den tron väldigt olika. Och det är som det ska. Genom våra olikheter tror vi att vi bättre speglar den Gud som alltid är större, och närmare,  än någon av oss kan förstå. Hallundakyrkans Ungdom är ansluten till equmenia.
 

Region Stockholm

 

Bilda

Bilda erbjuder studiecirklar, kurser, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Mycket av Hallundakyrkans studie- och gruppverksamhet samt vissa större arrangemang sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.


Teologiska Högskolan, Stockholm

THS är en andelsförening med Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan som de tre andelsägarna. Grundstommen är två utbildningsprogram; Det Teologiska programmet och programmet i Mänskliga rättigheter och demokrati (MR), det senare i samarbete med DemokratiAkademin och Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter och även ett Masterprogram tillsammans med Uppsala universitet.

Sociala Missionen

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Sociala Missionens  huvuduppgift är att utifrån en kristen och humanistisk människosyn aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

Ett 50-tal församlingar inom Equmeniakyrkan och dess ungdomsföreningar i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation för Sociala Missionen. Hallundakyrkan är med som huvudman.

Botkyrka Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola ligger i Hallunda och drivs av en skolförening bestående av fem kyrkor. Hallundakyrkan är en av dem.

1997 bildades fem kristna församlingar en skolförening. Den föreningen har en enda uppgift – att driva folkhögskolan. Anledning var då och är fortfarande att erbjuda människor i och utanför kommunen ytterligare en möjlighet att studera som vuxna.

Genom skolföreningen har alltså skolan närhet till tre syrisk-ortodoxa kyrkor och två Equmeniaförsamlingar i Botkyrka. Hallundakyrkan är en av dem. Det betyder inte att alla som studerar måste ha en religiös tro. Men det finns en förståelse för att religion och livsåskådning är en viktig del av en människas förståelse av livet.

Hela Människan Botkyrka-Salem

Hela Människan, Botkyrka Salem, har funnits sedan 1980 med uppgift är att bedriva kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Hallundakyrkans församling är en av huvudmännen för Hela Människan Botkyrka-Salem tillsammans med ett antal andra kyrkor i området. Det är Hela Människan som bedriver projektet ÅterVinnare i Hallundakyrkan. Hela Människan är känt för bl a RIA och självhjälpsgrupper.Hela Människan, Botkyrka Salem, har funnits sedan 1980 med uppgift är att bedriva kyrkornas gemensamma sociala arbete. Det tidigare projektet Återvinnare i Hallundakyrkan drevs av Hela Människan.