Media och minnen innehåller bilder och texter, ljudfiler och videos, från olika händelser i Equmeniakyrkan Hallunda.


Media and memories contains photos and text, audio and video, from various events in Equmeniakyrkan Hallunda.