Ständigt pågår saker i Equmeniakyrkan Hallunda. Här samlar vi berättelser och bilder, några glimtar, från det som har hänt.

It is always ongoing activities in Equmeniakyrkan Hallunda. Here we collect stories and photos, a few glances, of activities that have taken place.