Nu kan du ladda ner programbladet för mars - juni 2018. 

Ladda hem bladet här

Alla programblad finns här

Välkommen till Equmeniakyrkan Hallunda. 

For Asylum seekers and newcomers. För asylsökande och nyanlända

Information for Spring 2018 is updated. See information and leaflet at this page.

Information for våren 2018 är uppdaterad. Se information och broschyr på den här sidan. 

Verksamhet för asylsökande och nyanlända.

Mer information om du klickar dig vidare här. 

Ny informationsbroschyr om svenskaundervising, café, matudelning, gudstjänster och verksamhet för asylsökande och nyanlända. 

Informationsbroschyren i pdf-format här. 

 

Vid årsmötet den 20 februari 2017 bytte Hallundakyrkans Ungdom (HKU) namn till Equmenia Hallunda.