Ny informationsfolder för alla över all verksamhet sommar - höst 2018. Skriven på tre språk. Hämta på den här sidan. 

New information leaflet for all about all activities summer - autumn 2018. Written in three languages! Get it on this page. 

 

Hej!

Du vet väl att du kan ge pengar till Equmeniakyrkan Hallunda genom Swish? 

Använd Swish, sänd till 123 225 8622.

Läs mer om hur ekonomin fungerar för kyrkan, och de olika sätten du kan bidra med pengar:

Ekonomi

Nu är det årsmötestider i kyrkan!

På måndag 5 mars 19:30 är det årsmöte för Equmenia Hallunda - barn- och ungdomsarbetet. 

På lördag 10 mars 15:00 är det årsmöte för Equmeniakyrkan Hallunda - församlingen.

Now it's time for annual meetings in the church!

On Monday 5 March at 19:30 Annual meeting for Equmenia Hallunda - the children- and youth association.

On Saturday 10 March at 15:00 Annual meeting for Equmeniakyrkan Hallunda - the congregation.

Nu kan du ladda ner programbladet för mars - juni 2018. 

Ladda hem bladet här

Alla programblad finns här

Välkommen till Equmeniakyrkan Hallunda. 

For Asylum seekers and newcomers. För asylsökande och nyanlända

Information for Spring 2018 is updated. See information and leaflet at this page.

Information for våren 2018 är uppdaterad. Se information och broschyr på den här sidan.