The annual meeting for Equmenia Hallunda, the youth organisation, scheduled for 22 February 2021 is postponed to a later date.

For further information, please contact Christina Karlsson, chairman.

Årsmötet för Equmenia Hallunda, ungdomsföreningen, som var planerad till den 22 februari 2021 är framflyttat till ett senare datum.

För mer information, kontakta Christina Karlsson, ordförande.

At the Board of Directors meeting of January 26th 2021 it was decided that the congregation’s annual meeting planned for 13 March 2021 be postponed until September. This because of the pandemic situation.

For further information, please contact Josef Etbon, Congregation Chairman or Carin Hemmati, Congregation Director.

Vid styrelsens sammanträde den 26 januari 2021 beslutades att församlingens årsmöte som var planerat till 13 mars 2021 flyttas fram till september. Detta på grund av rådande pandemi.

För mer information, kontakta Josef Etbon, ordförande, eller Carin Hemmati, församlingsföreståndare.

Nu är det fastetid inför påsken, från askonsdagen 17 februari 2021. Equmeniakyrkan har information som kan vara till glädje och hjälp för dig under denna fastan. Läs allt om fastan på Equmeniakyrkans sida: Fastan.

Nu finns ett nytt nummer av magasinet Equmen ute som du kan ladda hem och läsa: vinter 2020. Ett magasin från Equmeniakyrkan.

Status den 22 december 2020.

Kontakuppgifter till pastorer och andra medarbetare hittar du på sidan Medarbetare - Staff.

Språkgrupper - Congregations

Svensk språkgrupp

Gudstjänster sänds vissa söndagar via Meet kl 10.00.

Önskar du få en inbjudan via mejl att vara med, och ännu inte fått det, återkom till pastor Carin.

Kommande gudstjänster på Meet: Juldagen kl 10 samt söndagen den 10 januari kl 10, då med fokus på Equmeniakyrkans internationella mission.

Därefter planeras för Meet-gudstjänst varannan söndag, om ingen annan info delas: 24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 mars.

Gåva till Equmeniakyrkans internationella mission, via församlingens Bg 192-2889 eller Swish 123 225 8622 , märk: ”Mission”. Tack för din gåva!

International congregation

Gudstjänst och annan verksamhet sänds on-line.

Kontakta pastor Sam för information.

Indo-Pak congregation

Gudstjänst och annan verksamhet sänds on-line.

Kontakta pastor Boaz för information.

Vardagsverksamheten

Matutdelning

Måndag och onsdag. Uppehåll över helgerna. Start måndagen den 11 januari.

Svenskaundervisning

Onsdag, torsdag och fredag kl 10.15-12.30. Pausar tills vidare. Kontakt erbjuds via digitala plattformar.Vill du veta mer kontakta församlingspedagog Carro.

Språkcafé

Torsdagar: kl 17.30- 19.00. Pausar tills vidare.

Församlingens anställda

Församlingens anställda finns på plats i kyrkan, måndag-fredag ca kl 10-16, dock i olika omfattning och inte lika frekvent under jul- och nyårshelgerna.

Nu har flera kontaktpersoner nya mailadresser knutna till kyrkan. För pastorer och andra medarbetare hittar du e-post-adresser med mera på sidan Medarbetare - Staff.

Equmeniakyrkan Hallunda pausar verksamheten 20 november 2020 - tills vidare på grund av Covid-19


Equmeniakyrkan Hallunda pause activities 20 November 2020 - until further notice due to Covid-19

Med anledning av de skärpta rekommendationerna kring Covid-19 (Corona) från myndigheterna i bl a Stockholms län, liksom Equmeniakyrkans uppmaning att pausa all församlingsverksamhet, så kommer Equmeniakyrkan Hallunda att pausa de inplanerade samlingarna tills vidare (på samma vis som perioden 30 oktober - 19 november).

Detta omfattar i stort sett alla aktivteter, inklusive söndagsgudstjänsterna kl 10 för Svensk språkgrupp. Söndagsgudstjänsterna för Indo-Pak Congregation respektive International Congregation kommer endast hållas på distans via internet.

De anställda kommer att arbeta i kyrkan de dagar de brukar vara i kyrkan men inte i samma omfattning samt inte heller ha kyrkan lika öppen som vanligt.

Deltagare i svenskaundervisningen och andra intresserade kan gärna följa Instagramkontoto svenska_med_carro.

=====

Due to the stricter recommendations because of Covid-19 (Corona) from the authorities in Stockholm region among others, as well as the urging from Equmeniakyrkan to pause all church activities, will Equmeniakyrkan Hallunda follow the recommendation and pause activities until further notice (in the same way as 30 October - 19 Novemer).

This includes more or less all activities, including the Sunday service at 10 for the Swedish congregation. The Sunday services for the Indo-Pak Congregation and International Congregation respectively, will only be held online via internet.

The staff will work in church on usual days but to less extent, and the church building will not be as open as under normal circumstances.

Students in the Swedish course, and other interested, are welcome to follow on Instagram: svenska_med_carro.