Equmeniakyrkan Hallunda pausar verksamheten 20 november 2020 - tills vidare på grund av Covid-19


Equmeniakyrkan Hallunda pause activities 20 November 2020 - until further notice due to Covid-19

Med anledning av de skärpta rekommendationerna kring Covid-19 (Corona) från myndigheterna i bl a Stockholms län, liksom Equmeniakyrkans uppmaning att pausa all församlingsverksamhet, så kommer Equmeniakyrkan Hallunda att pausa de inplanerade samlingarna tills vidare (på samma vis som perioden 30 oktober - 19 november).

Detta omfattar i stort sett alla aktivteter, inklusive söndagsgudstjänsterna kl 10 för Svensk språkgrupp. Söndagsgudstjänsterna för Indo-Pak Congregation respektive International Congregation kommer endast hållas på distans via internet.

De anställda kommer att arbeta i kyrkan de dagar de brukar vara i kyrkan men inte i samma omfattning samt inte heller ha kyrkan lika öppen som vanligt.

Deltagare i svenskaundervisningen och andra intresserade kan gärna följa Instagramkontoto svenska_med_carro.

=====

Due to the stricter recommendations because of Covid-19 (Corona) from the authorities in Stockholm region among others, as well as the urging from Equmeniakyrkan to pause all church activities, will Equmeniakyrkan Hallunda follow the recommendation and pause activities until further notice (in the same way as 30 October - 19 Novemer).

This includes more or less all activities, including the Sunday service at 10 for the Swedish congregation. The Sunday services for the Indo-Pak Congregation and International Congregation respectively, will only be held online via internet.

The staff will work in church on usual days but to less extent, and the church building will not be as open as under normal circumstances.

Students in the Swedish course, and other interested, are welcome to follow on Instagram: svenska_med_carro.

Equmeniakyrkan Hallunda pausar verksamheten 30 oktober - 19 november 2020 på grund av Covid-19


Equmeniakyrkan Hallunda pause activities 30 October - 19 November 2020 due to Covid-19

Med anledning av de skärpta rekommendationerna kring Covid-19 (Corona) från myndigheterna i bl a Stockholms län, som i dagsläget 30 oktober 2020 gäller till och med 19 november 2020 liksom Equmeniakyrkans uppmaning att pausa all församlingsverksamhet, så kommer Equmeniakyrkan Hallunda att pausa de inplanerade samlingarna under ovan nämna period.

Detta omfattar i stort sett alla aktivteter, inklusive söndagsgudstjänsterna kl 10 för Svensk språkgrupp. Söndagsgudstjänsterna för Indo-Pak Congregation respektive International Congregation kommer endast hållas på distans via internet.

De anställda kommer att arbeta i kyrkan de dagar de brukar vara i kyrkan men inte i samma omfattning samt inte heller ha kyrkan lika öppen som vanligt.

Deltagare i svenskaundervisningen och andra intresserade kan gärna följa Instagramkontoto svenska_med_carro.

=====

Due to the stricter recommendations because of Covid-19 (Corona) from the authorities in Stockholm region among others, which today 30 October 2020 are valid through 19 November 2020, as well as the urging from Equmeniakyrkan to pause all church activities, will Equmeniakyrkan Hallunda follow the recommendation and pause activities during this period.

This includes more or less all activities, including the Sunday service at 10 for the Swedish congregation. The Sunday services for the Indo-Pak Congregation and International Congregation respectively, will only be held online via internet.

The staff will work in church on usual days but to less extent, and the church building will not be as open as under normal circumstances.

Students in the Swedish course, and other interested, are welcome to follow on Instagram: svenska_med_carro.

Nu finns det ett sommarnummer av tidningen Equmen från Equmeniakyrkan att läsa!

Tidningen är digital och finns på sidan Tidningen Equmen, tillsammans med äldre nummer.

 

Mälaren vid Hallunda - Slagsta [foto: Henrik Hemrin]

Vi delar sorgen och förtvivlan efter dödsskjutningen söndag morgon 2 augusti här i norra Botkyrka.

Våra tankar går till de anhöriga till den 12-åriga flickan som dödades. Vi ber för dem och för alla som på olika sätt berörts av denna fruktansvärda händelse.

Vi ber och vill påverka där vi kan, för att norra Botkyrka ska vara en bra och trygg plats för oss alla.

Personal finns i kyrkan 10-16 mån-fre och gudstjänster varje söndag kl 10 på svenska, kl 12.30 på engelska och kl 17 på urdu hindi punjabi.

Välkommen in i kyrkan för att tända ett ljus, prata med någon, be eller bara sitta en stund. 

Kontaktuppgifter till medarbetare finns här. 

Det finns också andra utanför kyrkan som du kan kontakta:

 • Botkyrka barntelefon: 020-50 40 22
 • Socialtjänstens samtalsmottagning: 08-530 623 60
 • Botkyrka kommun anhörigstöd: 0724-53 05 38 må-fr 9-16

Information om ännu fler kontaktmöjligheter till Botkyrka kommun, skolor, församlingar med flera finns samlade på kommunens sida Botkyrka kommuns arbete efter dödsskjutning.

Equmeniakyrkan Hallunda [foto: Henrik Hemrin]

Summer is here! The church is less open during the summer than else. Also the pandemic affects activities. Please see the calendar and the pandemic page for further information. On the contact page, you find contact details to pastor Boaz, Carin and Sam. 

Sommaren är här. Kyrkan är mindre öppen under sommaren än annars. Också pandemin påverkar aktiviteter. See kalendern och pandemisidan för närmare information. På kontaktsidan finns information för att kontakta pastorerna Boaz, Carin och Sam. 

Observera att den gemensamma gudstjänsten på söndag 17 maj 12:00 är inställd och vi hänsvisar istället till respektive språkgrupp. 

Observe the Common Service on Sunday 17 May 12:00 is cancelled and we refer to activities in each Congregation.

 

6 september 2020: Denna sida uppdateras inte längre. Se ordinarie sidor om verksamhet, kalender och veckoschema. Kontakta medarbetare för närmare information.

6 September 2020: This page is not longer updated. See ordinary pages regarding activities, calendar and weekly scheme. Contact staff for further info.

Läget kan ändras snabbt och kan ändras snabbare än hemsidan hinner uppdateras, även om vi försöker hålla hemsidan så aktuell som möjligt. 

Svenska - Swedish Engelska - English Arabiska - Arabic

Viktig information med anledning av Coronaviruset

UPPDATERAD 30 juni 2020

Vi behöver vara extra rädda om varandra dessa dagar.

Tänk därför på detta

 • Är du sjuk, stanna hemma.
 • Håll lite avstånd till varandra, ta inte i hand, kramas eller kindpussas.
 • Äldre personer (70+) och de som redan har någon sjukdom måste vara extra försiktiga, helst undvika sociala kontakter så långt det går.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Kyrkan kommer att vara öppen men

I princip all verksamhet ligger nere.

Matutdelningen

Du som brukar hämta mat:

Matutdelningen har paus till mitten på augusti då vi hoppas komma igång igen.

Svenskaundervisningen och språkcaféerna

Språkcaféerna och svenskundervisningen har paus tills mitten av aug då vi hoppas kunna komma igång igen.

Om någon vill fråga något om svenskan kan man gärna mejla till Carro som leder verksamheten, till exempel om man vill ställa frågor, eller om man vill anmäla sig till svenskaundervisningen:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Man kan också följa ett Instagramkonto Carro har skapat för svenskans del: svenska_med_carro- Det är ett publikt konto med foton och texter av Carro.

Café Ljuspunkten

Café Ljuspunkten är stängd tills vidare.

Gudstjänst m m

Gudstjänst / sommarandakt på svenska "svensk språkgrupp" firas som vanligt i kyrkan men ej online. Vi sitter lite utspritt i kyrkorummet och vi har inget kyrkfika.

Gudstjänst på engelska "International congregation" firas i kyrkan sedan 21 juni. Dessutom bibelstudie och bön i kyrkan på onsdagar kl 18:00.

Gudstjänst och andra samlingar på urdu "Indo-Pak congregation" firas endast online.

Allmänt

Följ nyhetsrapporteringen och även denna sida: www.krisinformation.se

Undrar du något, ring gärna till kyrkan: 08 531 708 55.

Följ oss på hemsidan: www.equmeniakyrkanhallunda.se 

Psalm 121: 1-3, 8 ”Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.”

Important information in regards to Corona virus:

UPDATED 30 June 2020

We need to be mindful of each other these days.

For this reason please keep these things in mind

 • If you feel sick, stay at home.
 • Keep your distance, do not hug, kiss or shake hands.
 • Elderly (70+) and people with preexisting conditions must be extra careful and stay away from socializing as much as possible.
 • Please cough and sneeze into the bend of your arm.
 • Wash your hands often and thoroughly.

The church will be open but

Almost all activities are cancelled.

Food distribution

For those who receive food:

Food distribution will be on hold until Mid August when we hope we can start again. 

Language classes and Language café (Måndagsträffen)

Language classes and Language café (Måndagsträffen) will be on hold until Mid August when we hope we can start again. 

If you have any query, feel free to send an e-mail to Carro who is in charge for those activites, for questions or if you want to join the classes: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

You can also follow the Instagram account svenska_med_carro- which Carro has created for the Swedish learning. It is a public account with photos and texts by Carro.

Café Ljuspunkten

Café Ljuspunkten is closed until further notice.

Worship and more

Worship in Swedish "svensk språkgrupp" is ongoing as normal for time being in church but not online. We sit at distance to each other, and no coffe. 

Worship in English "International congregation" is held in church from 21 June. In addition Bible study and prayer in the church on Wednesdays 18:00. 

Worship and more in Urdu "Indo-Pak congregation" is held online only. 

General

For updates please watch/listen to news and check www.krisinformation.se/eng

If you have any questions please reach out to the church at 08 531 708 55

Follow our homepage: www.equmeniakyrkanhallunda.se 

Psalm 121:1-3, 8: I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from?
 My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.He will not let your foot slip—
he who watches over you will not slumber; the Lord will watch over your coming and going
both now and forevermore.

معلومات هامة حول فيروس كورونا

UPDATED 27 MAY 2020

يجب أن نكون مهتمين بوقاية أنفسنا وحماية الآخرين من التعرض للعدوى

بفيروس كورونا خلال هذه الأيام

تذكر ما يلي

إبق في المنزل إذا كنت مريضاً

عندما تتقابل مع شخص تعرفه حافظ على مسافة بينك وبينه

لا تسلم باليد ولا بالمعانقة وبدون قبلات

أهلنا الكبار بالسن) فوق 70( والذين لديهم أمراض سابقة

نرجوكم أن تكونوا أكثر حذراويفضل عدم التواصل مع الآخرين

السعال والعطس يجب أن يكون عند طية ذراعك

اغسل يديك باستمرار وبشكل جيد

:الكنيسة مفتوحة ومستمرة باستفبالكم حتى الان ولكن

تم حاليا الغاء معظم النشاطات في الكنيسة

توزيع الموادد الغذائية

للذين يحصلون على الموادد الغذائية من الكنيسة نعلمكم اننا نتوقف عن توزيع المواد الغذائية

حتى منتصف شهر آب تقريباً ونأمل ان نعود اليكم مجدداً

دروس اللغة السويدية والتدريبات على اللغة

تتوقف دروس اللغة السويدية والتدريبات على اللغة حتى منتصف شهر آب تقريباً

ونأمل ان نعود اليكم مجدداً

من لديه اي سؤال في مجال اللغة السويدية او لمن يريد التسجيل في دروس اللغة يمكنه الاتصال

مع معلمة اللغة كارو عبر البريد الالكتروني

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

كذلك يمكنكم المتابعة على الحساب الذي انشأته كارو على الانستغرام باسم svenska med carro

وهو موقع عام يتضمن صور ونصوص

مقهى البقعة المضيئة مغلق حى اشعار آخر

مزيد من المعلومات تجدها على الموق

www.krisinformation.se

الخددمة الالهية

القداس باللغة السويدية كالمعتاد ايام الاحاد الساعة العاشرة صباحا في الكنيسة

نجلس بشكل متباعد وبدون فيكا

القداس باللغة الانكليزية يتم عبر الانترنيت فقط

القداس باللغة الاوردية يتم عبر الانترنيت فقط

للإستفسار اتصل بنا على الرقم 0853170855 وتجدنا على الصفحة

www.equmeniakyrkanhallunda.se

المزمور 121 ترنيمة المصاعد أرفع عيني إلى الجبال، من حيث يأتي

عوني معونتي من عند الرب ، صانع السماوات والأرض لا يدع رجلك

تزل. لا ينعس حافظك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى

الدهر