bible2

Bible study and prayer group /
Bibelstudie och bönegrupp

På svenska / In Swedish

Vissa tisdagar 17:00 (soppa först, bibelsamtal 17:30 - 18:30) / Certain Tuesdays 17:00 (soup is served, Bible study 17:30 - 18:30)

På engelska / In English

Onsdagar 18.00 / Wednesdays at 18.00
Bilbelstudie och bönemöte / Bible study and prayer meeting "Mid Week Living Spring"

Torsdagar 19:00  / Thursdays 19:00
Bönegruppsmöte / Prayer group meeting

Vissa fredagar 21:00 / Certain Fridays 21:00
Nattbön sista fredagen, varannan månad / All Night Vigil, last Friday of every second month

På urdu / In Urdu

Hösten 2020: Kontakta för närmare information / Autumn 2020: Contact for further info.

Fredagar 19:00  / Fridays 19:00