Verksamhet - Svensk språkgrupp

Verksamhet som riktar sig till svenska språkgruppen.

Grundkurs i kristen tro / Basics of Christian faith
Gudstjänst / Worship
Happiness Club
Konfirmation
Språk- och handarbetscafé
Tisdagskören / Tuesday Choir