Verksamhet som riktar sig till internationella språkgruppen.

List of groups / activities for the International congregation.
Bibelstudie- och bönegrupp
Grundkurs i kristen tro / Basics of Christian faith
Gudstjänst / Worship
Happiness Club
Konfirmation
Söndagsskola
Språk- och handarbetscafé
Svenskaundervisning / Swedish Class
Tisdagskören / Tuesday Choir