Projektet ÅterVinnare för långtidsarbetslösa genom Hela Människan startade 4 oktober 2005 och avslutades 2007.

Återvinnare invigningstal [foto Wåhleman/Sennerö]
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, håller tal vid invigningen av ÅterVinnare den 17 oktober 2005. [foto Wåhleman/Sennerö]

 

Återvinnare [foto Wåhleman/Sennerö]
Återvinnare [foto Wåhleman/Sennerö]Affisch invigning (pdf)

ÅterVinnare startade den 4 oktober 2005
Sedan det till midsommar blev klart att Hela människan fått bidrag från EU till sitt projekt ÅterVinnare, har det, under senare delen av sommaren, rått febril verksamhet i Hallundakyrkan.

Verksamheten för långtidsarbetslösa börjar den 4 oktober. Församlingen beslutade redan vid årsmötet att hyra ut delar av kyrkan till projektet om bidrag skulle beviljas. Strax före midsommar blev det klart med bidraget och planering har pågått hela sommaren. Personal har anställts, verksamhetsplanering påbörjats, ombyggnad av kyrkans kök och övervåning projekterats och snickare anställts.

Först skulle hela övervåningen tömmas. Där fanns material från vår verksamhet 10-20 år tillbaka som vi sparat. För varje pryl, som vi skulle skänka bort eller kasta, kom alla minnen om den skiftande verksamhet vi haft i kyrkan.

Men nu är övre plan helt tömt och ombyggnaden har börjat. Vi har anställt Lennart Palmkvist som snickare. Lennart är f. d. Botkyrkabo. Han har bott i Tumba, men har flyttat till Haninge. Även på fritiden är han engagerad i Hela människan. Då i Cafe Ria i Tumba. Köket på övervåningen är utrivet liksom väggen till rummet intill. Den väggen ska flyttas så det stora rummet (köket) blir mindre och det lilla större. I dessa två rum kommer det att bli kontorsarbetsplatser för projektets anställda. På andra sidan mittenrummet fanns två andra rum. (Snickarrum och förrådsrum för möbler m m) Väggen mellan rummen är borttagen. Där blir det nu ett större kontorsrum med tre arbetsplatser. I mittenrummet kommer hjärtat i projektets verksamhet att ligga. Där ska deltagarna kunna arbeta vid datorer eller samlas för diskussion. I det lilla rummet bredvid snickarrummet, där vi haft hyllor med leksaker, blir projektets förråd.

Vad ska ÅterVinnare göra i kyrkan?
Projektet Återvinnare ska stödja långtidsarbetslösa i Norra Botkyrka. De får hjälp att söka arbete, kurser i att hantera datorer, friskvårdsarbete m m.

Projektet genomförs i samarbete med Socialtjänsten i Botkyrka, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka Folkhögskola. Tjänstemän därifrån kommer att arbeta i projektet och på del av sin tid också sitta vid de arbetsplatser som nu görs i ordning.
Anställda kommer troligen att bli
- projektledare
- hälsopedagog
- lärare/pedagog
- socialarbetare/socionom
- metodstödjare
- vaktmästare/praktiker

Ca 35 deltagare kommer att antas, men alla kommer inte att vara närvarande samtidigt. Meningen är att de ska vara ute på praktik vissa tider.

Eftersom matlagning kommer att ta en stor plats i verksamheten, kommer också köket på bottenplan att få ny utrustning. Två nya högskåp/kyl och frys, ny spis, diskmaskin ocn nya microvågsugnar kommer att installeras.

Projektet kommer att, under kontorstid, hyra alla lokaler på bottenplan utom kyrksalen och pastorsexpeditionen. Det innebär att församlingen disponerar dessa lokaler efter kl 18 vardagar och lördagar och helgdagar.

Vilka står bakom Hela människan?
Hela Människan Botkyrka-Salem driver social verksamhet inom kommunerna. Huvudmän för verksamheten är Svenska kyrkans församlingar i båda kommunerna, Ängskyrkan, Pingstförsamlingen och Centrumkyrkan.

På församlingsmöte den 2 oktober kommer Hallundakyrkans församling att ta ställning till att också gå med som huvudman. Liknande diuskussioner förs i Rönninge missionsförsamling och de båda syrrisk-ortodoxa församlingarna i Norra Bortkyrka.


Tidplan för starten av projektet ÅterVinnare i Hallundakyrkan 2005
* 18 sept Information i samband med gudstjänsten till Hallundakyrkans församling om projektet. Passa på och ställ frågor!
* 1 okt Ombyggnad och inköp av möbler är klar.
* 5 okt De anställda börjar.
* 5-8 okt Personalutbildning om projektet. Carin Hemmati deltar också.
* 16 okt Invigningsgudstjänst i Hallundakyrkan.
* 24 okt De 18 första deltagarna kommer.
* 7 nov Ytterligare 18 deltagare kommer.

Status för ÅterVinnar projektet i feb 2007
ÅterVinnarprojektet har gjort en avstämning av hur det gått hittills för deltagarna i projektet. Efter gudstjänsten den 18 februari redovisade projektledaren Maria Zingmark Huld denna.
Efter ungefär 2 år har ca 50 deltagare genomfört programmet. Av dessa har 31% fått arbete. Särskilt de som kommit genom arbetsförmedlingen, d v s de som inte haft något arbete på flera år, har lyckats bra, medan de som varit sjukskrivna har haft svårare.
Med tanke på den situation som deltagarna varit i, då de startat ÅterVinnar-projektet, är det ett mycket gott resultat.
Projektet som drivs med EU-medel avslutas 1 oktober 2007.

Projektbeskrivning Återvinnare (doc)

Projekt Återvinnare på Hela Människans hemsida

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap