Motkraft 1994 - 2001


Motkraft är ett avslutat arbete i Hallundakyrkan. Den här sidan samlar några artiklar som tidigare var publicerade på Missionskyrkans "Skutan", som nu flyttats till denna hemsida. Informationen har sparats som information, historia och för erfarenhet från ett intressant arbete.

Bakgrund - Motkraft


Hallunda är ett invandrartätt område. Invandrarna betraktas ofta som en homogen grupp. Men vid närmare kontakt inser man snart att verkligheten är en annan. Det kan finnas stora skillnader därför att man talar olika språk, utövar olika religioner eller har skilda traditioner trots att man kommer från samma land.

Eftersom kyrkan ligger mitt i centrum fick församlingens pastor dagligen kontakt med arbetslösa människor. Det gick lätt att inse att arbetslösheten inte bara var ett ekonomiskt problem utan i högsta grad ett socialt problem. Känslan av att inte vara efterfrågad, förlora sitt människovärde, självförtroende och så vidare, detta kan leda till en livskris.

Många människor, de flesta kvinnor, kom till kyrkan för samtal. Det rörde sig delvis om att få praktisk hjälp med ifyllande av blanketter eller att hitta till socialbyrån. Men också att få stöd i samtal och själavård på grund av traumatiska upplevelser i samband med flyttningen från sitt hemland. Situationen försvåras också av att inte behärska det svenska språket. Frågorna ställdes i kyrkan- Vad kan vi erbjuda? På vilket sätt? Vilka idéer och resurser finns?

Utgångsläget var "Arbetslösheten är inte ett tillstånd utan en process, nästan alltid negativ. Låt oss skapa en MOTKRAFT mot den." Därmed började planeringen av ett Motkraftsprojekt.

Syftet var att skapa en meningsfull tillvaro för de hårt drabbade arbetslösa och invandrarna. Genom att skapa ett innehåll gjordes ett förslag till kursutbud som innehöll:
* Svenskundervisning
* Att hitta sig själv
* Prata om livsfrågor
* Lära känna svensk kultur
* Friskvård

Finansiering, kommunen ställde sig positiv till projektet och beviljade det ekonomiska anslaget.

Genomförande, start 1994, genom att anställa Keth Baekkelie-Naess som ledare. Kontakt togs med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Invandrarkontoret och Försäkringskassan. Samarbetet utvecklades med olika studieförbund- ABF och FS (Frikyrkliga studieförbundet).

Uppdaterad 2000-12-05 Henrik Hemrin, information Birgit Sturewall Davidsson.

Motkraft hösten 2001

Tidigare ALU-tjänster, idag år 2001 är det en helt annan arbetsmarknad. Många har fått jobb. Flera av deltagarna i Motkraft har fått arbete.

Idag år 2001 är det flera anställda som ledare. Ansvarig ledare är Birgit Sturewall Davidsson, pastor med vidareutbildning i själavård och högskolestudier i svenska som andra språk. Församlingens pastor Cai Berger är anställd till 25% i Motkraft.

Kommunen har hittills bidragit ekonomiskt. FS hjälper till med en del administration och material för verksamheten, ex vis brevutskick vid terminstart och lånar ut symaskiner. Idag finns varje vecka verksamhet i sju olika grupper. Det är ca 50 personer, både män och kvinnor, från tolv olika länder. Medelåldern är hög och många klarar av olika skäl (sjukdom, hög ålder, svaghet) inte av någon annan SFI-undervisning (Svenska för invandrare- genom varje kommun- Komvux).

Veckoprogram
1. Svenska. Samtalsgrupp för män. Tisdag och onsdag 9.00-10.30
2. Svenska. Språket och samhället. Måndag 9.00-10.30 och torsdag 9.00-10.30
3. Svenska. Samtalsgrupp för kvinnor. Tisdag 10.30-12.00
4. Svenska. Samtalsgrupp för kvinnor. Onsdag 11.00-12.30
5. Svenska. Nybörjargrupp. Måndag 10.30-12.00 och onsdag 9.00-10.30
6. Systuga. Måndag 13.00-16.00 och onsdag 9.00-12.00
7. Friskvård för kvinnor. Tisdag 12.00-12.45 och torsdag 12.00-12.45

Trivselträffar med omväxlande program och servering finns varannan fredag 14.00-15.30. Varannan fredag är det öppet hus.

Det är en stor rikedom att få träffas och dela erfarenheter från så många olika länder. En lördag förra året var det öppet hus i Hallundakyrkan, Världens fest. Då visade vi med en liten utställning information om de olika ursprungsländerna. Geografi, folkmängd, styrelseskick, flagga, språk, maträtter, musik mm. Provsmakning av olika maträtter. Några barn dansade libanesiska danser. Några deltagare var också klädda i typiska dräkter från sina ursprungsländer. I december månad framfördes ett Julspel. En modell av Betlehem byggdes upp i Hallundakyrkan. Deltagarna i Motkraft spelade upp berättelsen om Jesu födelse. Barnen från förskolorna och skolorna i närheten var inbjudna. Intresset var stort. Det var föreställningar under 3 dagar för 8 grupper. Totalt fick omkring 200 personer, barn och vuxna, tillfälle att se julspelet.

Vi planerar också att framföra ett Julspel för detta år i december månad.

En lördag i april i år var det brödutställning "Världens bröd", då var det möjlighet att se och smaka många olika sorters bröd från många delar av vår värld, samt få del av några recept.

Nu till hösten planeras ett arrangemang, lördag den 10 november kl 11.00-13.00, "Världens spel och lekar". Det blir då möjlighet att se och uppleva vad man gör i olika länder på sin fritid. Även då kan man provsmaka maträtter från många olika länder.

Det kommer också att ordnas några studiebesök och utflykter under hösten, bl a trivselträff på ett av stadens äldreboende/servicehem.

Uppdaterad 2001-09-14 Henrik Hemrin, information Birgit Sturewall Davidsson.

Slut på Motkraft

Kommunen har meddelat att den inte längre kommer att ge församlingen medel för att driva Motkraft. Inte heller har vi fått projektmedel för projektet Medvind med liknande verksamhet. Så till nyår upphör den verksamhet som församlingen drivit i över åtta år.

Men innan dess ska vi ha en avslutningsfest för alla våra 75-80 deltagare i Motkraft. Den 17 dec kl 13.00 är alla deltagare och församlingsmedlemmar välkomna. Anmäl dig till kyrkan om du tänker komma.

Insatt på Skutan 2 dec 2001 av Henrik Hemrin.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap