Bilder och minnen är en liten spegling över händelser i Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda (tidigare Hallundakyrkan respektive Hallundakyrkans ungdom).

Du som deltager i något i Equmeniakyrkan Hallunda (Hallundakyrkan) är välkommen att bidra med din text eller bild, eller bäggedera. Kontakta Webmaster eller församlingens pastorer, se Kontakt. När det gäller foton, så ska identifierbara personer vara medvetna om och medge att de publiceras. Även fotografens namn behövs. 

Photos and memories mirrors some of the events in Equmeniakyrkan Hallunda and Equmenia Hallunda (formerly Hallundakyrkan and Hallundakyrkans ungdom respectively).

After you have attended an event, you are welcome to contribute with an article for this web site or photo, or both. Contact Webmaster or any pastor in the church, see Contact us. Regarding photos, persons who can be identified, must be aware of and agree to be published. Also photographer name is needed. 

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap