I detta Programblad beskrivs församlingens och de tre språkgruppernas framväxt och förändring. Vi kan också benämna det, ”Pilgrimskyrkans identitet, utmaningar och möjligheter”. Kyrkans identitet - oavsett var den finns - är att vara ”mobile” och ”shifting”, en kropp som rör sig, föränderlig, sårbar och samtidigt stark, då den ju är Kristi kropp. Med detta perspektiv kan vi också lägga till att vi som kyrkans olika delar inte själva helt förfogar över den. Identiteten är djupt förankrad i Kristus och därmed finns också likheter med inkarnationens mysterium, möjligheter och begränsningar.

Genom att Gud blev människa, begränsas Gud - på ett sätt - till en viss plats och tid, men får samtidigt möjligheter att agera, genom Jesus. Så har det också varit, är och kommer det att vara för Kristi kyrka i världen, oavsett vilken kontext den finns i. Alla typer av begränsningar innebär samtidigt möjligheter till nya former, att framträda och verka som församlingskropp. Precis som en människas kropp förändras över tid, så gör också en församlingskropp detsamma. Detta är helt i linje med evangeliet som behöver landa i varje ny tid och finna livsutrymme i de avgränsningar som är för handen, och som i samma stund erbjuder ett specifikt sätt att framträda och verka.

Vi kan fundera över kyrkans identitet utifrån tre bilder, utan att göra någon värdering dem emellan. Är kyrkan som ett tempel, det vill säga, en fast plats, men traditioner och riter som det både kan vara svårt eller lätt (om igenkänning finns) att ta sig in i, som samtidigt talar om rötter och förankring? Är kyrkans identitet i stället som ett tält, flexibel, flyttbar och öppen för förändring? För det tredje: Ser kyrkan sig möjligen som ett värdshus, där hon blir en plats för alla skadade längs vägen och där den skadade lär oss att vara sårbara och att motta omsorg, med berättelsen om den barmhärtige samariern i åtanke (Lukas 10)? Kanske finns det drag av alla dessa tre bilder, i att vara en församling.

En pilgrimskyrka behöver kontinuerligt ställa sig frågan: ”What now”? Vad är det som rör sig bland oss och i världen, som behöver få en påverkan i våra liv, i gudstjänst - och församlingslivet? Vad säger oss evangeliet idag? Detta gör oss uppfinningsrika, benägna att gå vidare, som den Pilgrimskyrka vi är och törstande efter Andens ledning. Psalm 63:2 “Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.”

Pastor Carin

Oktober 2023

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap