Kalendarium - Calendar

Torsdag, 24. November 2022, 15:30 - 17:00
 
Gemensamt / Common

Språkcafé torsdagar kl 15.30-17.00. Träna svenska. Practice your Swedish! Thursdays 3.30-5 pm.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda