Kalendarium - Calendar

Lördag, 15. Oktober 2022, 14:00 - 16:00
 
Tillsammans Hallunda

Familjescout för barn och föräldrar.

Vissa lördagar 14:00 - 16:00.

15 oktober och 19 november.

Kontakt Mary Nelder
Plats Equmeniakyrkan Hallunda