Jag hoppas att du har haft en fin sommartid! Det har varit full aktivitet i Equmeniakyrkan Hallunda. Förutom allt det ”vanliga” har bl.a nytt kök kommit på plats, nya golv i toalettutrymmena och matutdelning har pågått under vardagarna. Vi tackar alla som har funnits med i dessa uppgifter!

Svenskaundervisningen har kommit igång och det finns plats för fler elever.Café Ljuspunkten kan också börja nu när vi har flyttat in i det nya köket, torsdagar kl.10- 12.

Min sommar började med en fantastisk Taizéresa tillsammans med ungdomar från Hallunda, Tumba och Rönninge. Under vår vecka var vi ca 500 personer på plats, vilket är relativt få för att vara i Taizé. Vi var med i bönerna/gudstjänsterna, tre gånger om dagen i den stora kyrkan, lyssnade på Bibelstudium och samtalade i grupper samt utförde olika praktiska uppgifter. Våra deltagare träffade ungdomar från många olika länder och var väldigt nöjda med sin vistelse.

Söndagen den 28 augusti var temat i kyrkoåret, Enheten i Kristus och jag delar episteltexten, från Filipperbrevet 2:1-5 här:

”Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.” Låt oss under det kommande läsåret fortsätta att bygga Equmeniakyrkan Hallunda, med alla olika uttrycksätt, erfarenheter och resurser, som vi är så välsignade genom. Församlingen manifesterar både mångfald och enhet! Låt oss under det kommande läsåret också fortsätta att ta emot och välkomna nya vänner in i gemenskapen, se till att alla känner sej hemma och får en uppgift att växa i och dela sina gåvor.

Lev i Jesu kärlek!

Guds glädje och kraft önskar jag dej! 

Pastor Carin

September 2016

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap