Equmeniakyrkan Hallunda pausar verksamheten 20 november 2020 - tills vidare på grund av Covid-19


Equmeniakyrkan Hallunda pause activities 20 November 2020 - until further notice due to Covid-19

Med anledning av de skärpta rekommendationerna kring Covid-19 (Corona) från myndigheterna i bl a Stockholms län, liksom Equmeniakyrkans uppmaning att pausa all församlingsverksamhet, så kommer Equmeniakyrkan Hallunda att pausa de inplanerade samlingarna tills vidare (på samma vis som perioden 30 oktober - 19 november).

Detta omfattar i stort sett alla aktivteter, inklusive söndagsgudstjänsterna kl 10 för Svensk språkgrupp. Söndagsgudstjänsterna för Indo-Pak Congregation respektive International Congregation kommer endast hållas på distans via internet.

De anställda kommer att arbeta i kyrkan de dagar de brukar vara i kyrkan men inte i samma omfattning samt inte heller ha kyrkan lika öppen som vanligt.

Deltagare i svenskaundervisningen och andra intresserade kan gärna följa Instagramkontoto svenska_med_carro.

=====

Due to the stricter recommendations because of Covid-19 (Corona) from the authorities in Stockholm region among others, as well as the urging from Equmeniakyrkan to pause all church activities, will Equmeniakyrkan Hallunda follow the recommendation and pause activities until further notice (in the same way as 30 October - 19 Novemer).

This includes more or less all activities, including the Sunday service at 10 for the Swedish congregation. The Sunday services for the Indo-Pak Congregation and International Congregation respectively, will only be held online via internet.

The staff will work in church on usual days but to less extent, and the church building will not be as open as under normal circumstances.

Students in the Swedish course, and other interested, are welcome to follow on Instagram: svenska_med_carro.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap