Covid-19-hantering från 12 januari 2022 i Equmeniakyrkan Hallunda

Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda följer det som Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp rekommenderar.

Från och med den 12 januari 2022 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Bland annat krävs uppvisande av vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare. Redan med fler än 20 deltagare måste deltagarna delas upp i sällskap om maximalt 8 personer och med 1 meter mellan sällskapen.

Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar församlingarna att fortsätta bjuda in till gudstjänster.

Vid en allmän sammankomst på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för gudstjänster där stående deltagare tillåts men avståndsregeln gäller även då. För allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare krävs dessutom uppvisande av vaccinationsbevis.

Maxantal vid en allmän sammankomst, som t ex gudstjänst, är 500 deltagare.

Kontroll av vaccinationsbevis som visar att man är vaccinerad utfärdas av eHälsomyndigheten. Församlingen behöver ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna från krav på vaccinbevis.

Tänk också fortsatt på:

  • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
  • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.
  • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
  • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Informationen ovan är utrdagen från nationella informationen den 12 januari 13:00. För eventuella senare förändringar samt mer detaljer, se länken nedan.

Aktuell information med anledning av covid-19 från Equmeniakyrkan och Equmenia (inkl mer detaljer och ev senare uppdateringar än utdraget ovan).

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap