Söndagen 4 januari 2009

Gudstjänst 4 januari 2009 [Foto Hans Rickberg]


Sunday the 4th of January 2009 we had the first combined service; the Swedish and English service held together. The English service started during autumn 2008, in addition to the Swedish service. This Sunday we were happy to welcome 22 new members of the congregation; Hallundakyrkans församling.

Söndagen den 4 januari 2009 höll vi vår första gemensamma gudstjänst; den svenskspråkiga och engelskspråkiga gudstjänsten hölls tillsammans, De engelskspråkiga gudtsjänsterna startade hösten 2008 som komplement till de svenskspråkiga gudstjänsterna. Den här söndagen hade vi glädjen att hälsa 22 nya medlemmar välkomna till Hallundakyrkans församling.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap