Norsborg. Foto: Henrik Hemrin

För asylsökande och nyanlända

Måndagsträffen / Monday Club 17:30 - 19:00

Olika aktiviteter, teman och fika. Praktisera din svenska! 

Svenskaundervisning

Tisdag, onsdag och fredag 10:15-12:30.

Temaonsdagar - gruppinformation om till exempel:

  • Asylprocessen
  • Familjeåterförening
  • Ekonomiska rättigheter
  • Att känna sig hemma
  • Hälso- och sjukvård

Rådgivning i migrationsfrågor och sociala frågor

Café Ljuspunkten

Torsdagar 10:00-12:00.


Informationsfolder svenska (pdf)

Information leaflet English (pdf)