Verksamhet som riktar sig till indo-pak språkgruppen.

List of groups / activities for the Indo-Pak congregation.
Asylsökande och nyanlända
Bibelstudie- och bönegrupp
Gudstjänst / Worship
Happiness Club
Konfirmation
Lunchpaus
Söndagsskola
Språk- och handarbetscafé
Studiecirklar