This area of the web site links to information of specific interest for the International congregation. The links opens in a pop up window so you easily can close and come back to the International congregation area.

Equmeniakyrkan Hallunda have activities for three congregations. All are part of Equmenia Hallunda congregation and Equmenia Hallunda (children- and youth org) respectively.

 

This area of the web site links to information of specific interest for the Indo-Pak congregation. The links opens in a pop up window so you easily can close and come back to the Indo-Pak congregation area.

Equmeniakyrkan Hallunda have activities for three congregations. All are part of Equmeniakyrkan Hallunda congregation and Equmenia Hallunda (children- and youth org) respectively.

 

Denna del av hemsidan länkar till information av speciellt intresse för den svenska språkgruppen. Länkarna öppnas i nytt fönster så att du enkelt kan stänga och komma tillbaka till denna del om svenska språlgruppen.

Equmeniakyrkan Hallunda har verksamhet för tre språkgrupper. Alla är del av Equmeniakyrkan Hallundas församling respektive Equmenia Hallunda (ungdomsorganisationen).

Equmeniakyrkan Hallunda have activities for three congregations. All are part of Equmeniakyrkan Hallunda congregation and Equmenia Hallunda (children- and youth org) respectively.

blommor i varbacke 1

Gudstjänster, grupper och andra samlingar i Equmeniakyrkan Hallunda sker på olika språk: svenska, engelska och indo-pak.

Allt i byggnaden tillhör samma Equmeniakyrkan Hallunda församling respektive Equmenia Hallunda för barn- och ungdomsarbete.

Du är välkommen att komma till vilken, eller flera, språkgrupp du önskar.

Under Språkgrupper / Congregations finns information länkad som är speciellt intressant för respektive språkgrupp.


Services, groups and other meetings in Equmeniakyrkan Hallunda are held in different languages: Swedish, English and Indo-Pak. 

Everything within the building is the same Equmeniakyrkan Hallunda respectively Equmenia Hallunda regarding children and youth activities. 

You are welcome to attend which, or multiple congregations as you wish.

Under the heading Språkgrupper / Congregations is information linked of specific interest of respective congregations.