Magsinet Equmen

Equmen är tidning som vi hoppas når dig som är medlem eller dig som bara är lite nyfiken på Equmeniakyrkan. Här vill vi fokusera på vår identitet och vilka vi är som kyrka.

Ladda ner den här

 

Norsborg vid Vattenverket [foto Henrik Hemrin]
Norsborg vid Vattenverket [foto Henrik Hemrin]

Kalendarie och veckoschema om vad som händer i Equmeniakyrkan Hallunda and Equmenia Hallunda. 


Calendar and weekly overview of activities in Equmeniakyrkan Hallunda and Equmenia Hallunda. 

 

Svensk språkgrupp
Swedish Congregation

International Congregation
Internationell språkgrupp
Indo-Pak Congregation
Indo-Pak språkgrupp
Söndag
Sunday
10:00 Gudstjänst på svenska    
    12:30 Worship in English  
    12:30 Sunday school  
      17:00 Worship in Urdu, Hindi and Punjabi
      17:00 Sunday school
Måndag
Monday
13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
  17:30-19:00 Måndagsträffen 17:30-19:00 Monday Club 17:30-19:00 Monday Club
Tisdag
Tuesday
15:00 - 16:30 Grundkurs i kristen tro (start 7 sep) 15:00 - 16:30 Basics of Christian faith (Starts 7 Sep) 15:00 - 16:30 Basics of Christian faith (Starts 7 Sep)
  15:00 - 16:30 Tisdagskören (start 9 nov) 15:00 - 16:30 Tuesday Choir (Starts 9 Nov) 15:00 - 16:30 Tuesday Choir (Starts 9 Nov)
Onsdag
Wednesday
  10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
    18:00 Prayer meeting and Bible study  
Torsdag
Thursday
10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten 10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten 10:00 - 12:00 Café Ljuspunkten
    10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  11:00 Lunchbön 11:00 Lunchbön 11:00 Lunchbön
  15:30 - 17:00 Språk- och handarbetscafé (start 19 aug) 15:30 - 17:00 Language and Crafts (Starts 19 Aug) 15:30 - 17:00 Language and Crafts (Starts 19 Aug)
   

19:00 Prayer group meeting / 
Music rehearsal

 
Fredag
Friday
  10:15-12:30 Swedish Language class 10:15-12:30 Swedish Language class
  13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning 13:00 Matutdelning
      19:00 Prayer meeting in urdu
   

21:00 All Night Vigil
(Last Friday every second month)

 
Lördag
Saturday
11:00 ca och framåt Öppen kyrka (sista lördagen varje månad) 11:00 ca och framåt Öppen kyrka (sista lördagen varje månad) 11:00 ca och framåt Öppen kyrka (sista lördagen varje månad)
    Happiness Club (certain weeks)  

 

Notering:

Vissa aktiviteter är överstrukna i schemat. Det betyder att det är osäkert eller pausat tills vidare på grund av Coronaviruset.

Remark:

Some activities are marked with strikethrough in the scheme. This is because those activities are uncertain or paused for time being due to the Corona virus.

 

Programbladet utkommer med några månaders mellanrum. Se också kalendariet för senaste informationen. 

The magazine is published with some months interval. See also the Calendar for latest information. 

 

Programblad december 2019 - april 2020 (pdf) 

Programblad september - december 2019 (pdf) 

Programblad april - augusti 2019 (pdf)

Programblad december 2018 - mars 2019 (pdf)

Programblad augusti - december 2018 (pdf) 

Programblad mars - juni 2018 (pdf) 

Programblad december 2017 - februari 2018 (pdf) 

Programblad augusti - december 2017 (pdf) 

Programblad mars - juni 2017 (pdf)

Programblad dec 2016 - feb 2017 (pdf)

Programblad sep - dec 2016 (pdf)

Programblad mars - juni 2016 (pdf)

Programblad februari - mars 2016 (pdf)

Programblad mars - maj 2015 (pdf)

Programblad oktober 2014 - januari 2015 (pdf)

Programblad juni - oktober 2014 (pdf)

Programblad mars - juni 2014 (pdf)

Programblad oktober 2013 - februari 2014 (pdf)

Programblad juni - oktober 2013 (pdf)

Programblad mars - juni 2013 (pdf)

Programblad december 2012 - mars 2013 (pdf)

Programblad oktober - december 2012 (pdf)

Programblad maj - september 2012 (pdf)

Programblad februari - april 2012 (pdf)

Programblad oktober 2011 - januari 2012 (pdf)

Programblad juni - oktober 2011 (pdf)
Obs! Fel i bladat, rutan sid 7: Gemenskapsdagen är 1 oktober!

Programblad mars - juni 2011 (pdf)

Programblad december 2010 - mars 2011 (pdf)

Programblad oktober - december 2010 (pdf)

Programblad juni - september 2010 (pdf)

Programblad mars - juni 2010 (pdf)

Programblad december 2009 - februari 2010 (pdf)

Programblad september - december 2009 (pdf)

Programblad juni - augusti 2009 (pdf)