Kalendarium - Calendar

Måndag, 8. Augusti 2022 
Gemensamt / Common

Arbetsvecka i kyrkan från måndag 8 augusti, bla byte av panel.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda