Kalendarie - Calendar

02 - 08 December, 2019
02. December
  • Måndag, 2. December 2019, 13:00  Matutdelning  ::  Gemensamt / Common

  • Måndag, 2. December 2019, 17:30 - 19:00  Måndagsträffen  ::  Gemensamt / Common

03. December
  • Tisdag, 3. December 2019, 10:15 - 12:30  Svenskaundervisning  ::  Gemensamt / Common

  • Tisdag, 3. December 2019, 15:00 - 16:30  Tisdagskören  ::  Gemensamt / Common

04. December
05. December
06. December
  • Fredag, 6. December 2019, 10:15 - 12:30  Svenskaundervisning  ::  Gemensamt / Common

  • Fredag, 6. December 2019, 13:00  Matutdelning  ::  Gemensamt / Common

07. December
  • Lördag, 7. December 2019, 14:00 - 17:00  Happiness Club  ::  Barn - ungdom / Children - youth

08. December