Kalendarie - Calendar

Språk- och handarbetscafé Language and Crafts
Torsdag, 25. November 2021, 15:30 - 17:00
 
Gemensamt / Common

Språk- och handarbetscafé Language and Crafts

Torsdagar kl 15.30–17.00 Träna svenska. Start 19 augusti.

Thursdays 3,30 PM- 5 PM. Practice Swedish. Start 19 August.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda