Kalendarie - Calendar

Måndagsträffen
Måndag, 20. Januari 2020, 17:30 - 19:00
 
Gemensamt / Common

Various activities, themes and "fika". Practice your Swedish! / Olika aktiviteter, theman och fika. Öva din svenska!

Våren 2020 startar 13 januari.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda