Kalendarie - Calendar

Bönemöte på urdu
Fredag, 6. December 2019, 19:00
 
Indo-Pak Congregation

Bönemöte på urdu varje fredag.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda