Kalendarie - Calendar

Ladda ner som iCal-fil
Leva mångfald - nationell konferens
Från Fredag, 15. November 2019
Till Lördag, 16. November 2019
 
Gemensamt / Common

Leva mångfald

En mötesplats för att få dela erfarenheter, få redskap och fördjupas i kunskap om mångkulturella och inter- religiösa möten. Vi samtalar med varandra om hur vi kan leva tillsammans i mångfald.

Konferensen riktar sig till mångfaldsförsamlingar – medlem- mar, medarbetare, styrelser och andra intresserade. Kom gärna flera från er församling! Andakter och gudstjänst, samtal, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Välkomna!

OBS! Anmälan krävs. Kostnad 300 kr. 

Plats Högdalskyrkan