Kalendarie - Calendar

Måndagsträffen
Måndag, 14. Oktober 2019, 17:30 - 19:00
 
Gemensamt / Common

Various activities, themes and "fika". Practice your Swedish! / Olika aktiviteter, theman och fika. Öva din svenska!

Höstterminen startar 26 augusti, avslut 16 december. Våren 2020 startar 13 januari.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda