Kalendarie - Calendar

Ladda ner som iCal-fil
Måndagsträffen
Måndag, 16. September 2019, 17:30 - 19:00
 
Gemensamt / Common

Various activities, themes and "fika". Practice your Swedish! / Olika aktiviteter, theman och fika. Öva din svenska! 

Höstterminen startar 26 augusti. 

Plats Equmeniakyrkan Hallunda