Kalendarie - Calendar

Ladda ner som iCal-fil
Gudstjänst gemensam / Common service
Söndag, 15. September 2019, 12:00
 
Gemensamt / Common

Gemensam gudstjänst alla språkgrupper. 

Common Service all congregations. 

Obs: 12:00. 

Plats Equmeniakyrkan Hallunda