Kalendarie - Calendar

Måndagsträffen
Måndag, 15. April 2019, 17:30 - 19:00
 
Gemensamt / Common

Various activities, themes and "fika". Practice your Swedish! / Olika aktiviteter, theman och fika. Öva din svenska!

Plats Equmeniakyrkan Hallunda