Kalendarie - Calendar

Ladda ner som iCal-fil
Gemensam gudstjänst / Common Service
Söndag, 17. Mars 2019, 12:00
 
Gemensamt / Common

Gemenstam gudstjänst, med installation av pastor Boaz Kamran. 

Obs 12:00!

Under Kyrkokonferensen 2016 välkomnades Boaz in i Equmeniakyrkans pastorskår och har under en tid kompletterat sina studier på THS och alldeles nyligen också fått vigselbehörighet. Detta betyder att vi nu, trots att Boaz arbetat i församlingen i 5 år ( jan-19) har en installationsakt i vår gemensamma gudstjänst med Jenny Dobers, regional kyrkoledare.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda