Kalendarie - Calendar

Ladda ner som iCal-fil
Missionsgudstjänst
Söndag, 6. Januari 2019, 10:00
 
Svensk språkgrupp

Vi gör nedslag på några ställen där Equmeniakyrkan har kontakter ute i världen och kollekten går till det internationella arbetet.

Plats Equmeniakyrkan Hallunda