Kalendarie - Calendar

Happiness Club
Torsdag, 3. Januari 2019, 16:00 - 17:30
 
Barn - ungdom / Children - youth

Från nio års ålder. / From nine years age. 

Plats Equmeniakyrkan Hallunda