Kalendarie - Calendar

Bönemöte på urdu
Fredag, 7. December 2018, 19:00
 
Indo-Pak Congregation
Plats Equmeniakyrkan Hallunda