Kalendarie - Calendar

Ladda ner som iCal-fil
For Asylum seekers and newcommers
Onsdag, 14. Februari 2018, 10:15 - 12:30
 
Gemensamt / Common

For asylum seekers and newcommers to Sweden

Group information

  • Asylum process
  • Family reunion
  • Economic entitlement
  • To feel at home Health services

Information relating to immigration and support system: Lawyer and Social worker from Sociala Missionen. 

För asylsökande och nyanlända

Gruppinformation om

  • Asylprocessen
  • Familjeåterförening
  • Ekonomiska rätttigheter
  • Att känna sig hemma
  • Hälso- och sjukvård

Rådgiving migrations- och sociala frågor: Jurist och socionom från Sociala Missionen. 

Plats Equmeniakyrkan Hallunda