Equmenia Hallunda håller föreningsmöte torsdagen den 11 mars klockan 18:30.

Mötet blir digitalt.

Kontakta ordförande Christina Karlsson om du vill ha länk för mötesdeltagande.