Observera att den gemensamma gudstjänsten på söndag 17 maj 12:00 är inställd och vi hänsvisar istället till respektive språkgrupp. 

Observe the Common Service on Sunday 17 May 12:00 is cancelled and we refer to activities in each Congregation.